cantantes de vocaloid.

Cantantes de Vocaloid:
Hatsune Miku:

Kaito Shion:

Yuki Kaai:


Len Kagamine:Rin Kagmine :

Mikuo Hatsune:
 Meiko Shakine:

Megpoid Gumi:

Kamui Gakupo: 

Cantantes de UTAU:
Nagone Mako.

Defoko.

Luna Amane.

Megurine Luka 

 Macne Nana.

Yokune Ruko.


Kasane Teto.
 Juon Kiku

Yurica Sayu.
 Momone Momo.
Namine Ritsu.